СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.02.2021 година (четврток) во 12 часот, кандидатката Ангела Манеска, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Казненоправна заштита на работните односи во македонското и компаративното казнено право “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје