СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.03.2021 година (четврток) во 11 часот, кандидатката Павлина Павлоска, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Односот на Јавниот обвинител и жртвата во кривичната постапка “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ZOOM.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје