СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.04.2021 година (четврток) во 11 часот, кандидатката Елена Орцева, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Признание на вина во текот на кривичните постапки пред Основен суд Струмица “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје