СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.04.2021 година (вторник) во 11 часот, кандидатката Јована Заткоска, студентка на втор циклус студии – насока меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Нетрадиционалните безбедносни предизвици во Западен Балкан “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Теамс.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје