СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 25.05.2021 година (вторник) во 10 часот, кандидатката Гордана Алексовска, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Претрес на дом “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје