СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 08.06.2021 година (вторник) во 10 часот, кандидатката Елена Парапанска, студентка на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување – De lege lata, de lege ferenda “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux