СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.06.2021 година (вторник) во 11 часот, кандидатот Мартин Овчарски, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Влијанието на условите во казнено-поправните установи во Република Северна Македонија врз положбата на затворениците “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје