СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.06.2021 година (вторник) во 12 часот, кандидатката Изабела Васкова, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Основи за разрешување и дисциплинско санкционирање на судиите како гаранција за судиската независност “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје