СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.06.2021 година (вторник) во 13 часот, кандидатот Целе Најдески, студент на постдипломски студии по казнено право и криминологија ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Примената на мерката притвор пред Основниот суд Охрид “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопј