СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 22.06.2021 година (вторник) во 11 часот, кандидатот Филип Стојковски, студент на втор циклус студии – насока меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Ефектите на пандемијата од КОВИД-19 врз јавните политики “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа M. teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје