СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.07.2021 година (пeток) во 12:45 часот, кандидатката Тања Трајкова, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Казнено-правно дејство на непресметливоста и облиците на намалена пресметливост “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје