СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 10.09.2021 год. (петок) во 13 часот кандидатот Стојан Ристов ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Електронско банкарство – поим и регулација“.

Одбраната ќе се одржи во стара сала на ННС.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје