СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 14.09.2021 година (вторник) во 11.00 часот, кандидатката Елена Андонова, студентка на втор циклус студии – насока казнено право; ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Мерки за обезбедување присуство на лица во кривичната постапка низ практиката на ОС Струмица во периодот од 2016 до 2019 година“; преку користење на платформата ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје