СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 14.09.2021 година (вторник) во 10.00 часот, кандидатката Елена Тасевска, студентка на втор циклус студии – насока казнено право; ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Противправно прекинување на бременоста – граници на казнивост и разграничување од други кривични дела против животот и телото“; преку користење на платформата ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux