СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 07.10.2021 година (четврток) во 9.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Раководни лица во државните и други јавни органи“ од кандидатот Влатко Тошевски, студент на втор циклус студии – насока административно право и јавна администрација. Одбраната ќе се одржи со физичко присуство, во старата сала за ННС.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

9/30/2021