СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 12.10.2021 година (вторник) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Материјално-правни стандарди на заштита на странски инвестиции во инвестиционото право“ од кандидатот Виктор Нешовски, студент на втор циклус студии – насока меѓународно право и односи и право на ЕУ. Одбраната ќе се одржи на електонската видео платформа ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

04/10/2021