СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 15.10.2021 година (петок) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Превенирање на фемицид во Република Северна Македонија“ од кандидатот Софија Пецева, студент на втор циклус студии – казнено право. Одбраната ќе се одржи на електронската платформа ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

06/10/2021