СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 21.10.2021 година (четврток) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема„Избор и престанок на функцијата јавен обвинител во Република Северна Македонија“ од кандидатката Билјана Нушев, студентка на втор циклус студии – насока уставно право. 

Одбраната ќе се одржи во старата сала за ННС. 

Од Правниот факултет     

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

08/10/2021