СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 05.11.2021 година (петок) во 12.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Акционерско друштво – системи на управување“ од кандидатката Александра Спировска, студент на втор циклус студии – насока деловно право. Одбраната ќе се одржи со физичко присуство во Стара сала на ННС, на Правниот факултет “Јустинијан Први“ во Скопје.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје