СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 09.11.2021 година (вторник) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Нотарски услуги во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Северна Македонија во странство“ од кандидатот Катерина Николовска, студент на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Одбраната ќе се одржи преку електронската платформа ZOOM .

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

2/11/2021

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux