СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 16.11.2021 година (вторник) во 09.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Начин и постапка на носење на акт за систематизација на работните места“ од кандидатката Мартина Панчевска, студентка на втор циклус студии – насока административно право и јавна администрација. Одбраната ќе се одржи преку електронска платформа MS Teams

8/11/2021