СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 16.11.2021 година (вторник) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Раководни лица во државните и други јавни органи“ од кандидатот Влатко Тошевски, студент на втор циклус студии – насока административно право и јавна администрација. Одбраната ќе се одржи преку електронска платформа MS Teams.

8/11/2021