СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 16.11.2021 година (вторник) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Посвојување или БПО, актуелни прашања и дилеми“ од кандидатката Сара Бабуновска, студентка на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Одбраната ќе се одржи преку електронска платформа MS Teams.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

9/11/2021