СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на15.12.2021 година (среда) со почеток во 14 часот, докторантката м-р Мелани Новаковска ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: ,,Влијанието на образовните квалификации врз успешноста на менаџерите за односи со јавноста.   

Одбраната ќе се одржи во на електронската платформа MS TEAMS.