СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на14.12.2021 година (вторник) со почеток во 12 часот, докторантката м-р Билјана Дончевска ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: ,,Правна заштита на базите на податоци – предизвици на современото дигитално општество.   

Одбраната ќе се одржи во просториите на Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.