СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,

ве известуваме дека се направени e-mail со екстензија @students.pf.ukim.mk за  сите студенти на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

Ве молиме, да ги активирате своите мејлови, бидејќи преку овие мејл адреси ќе се поврзувате на онлајн предавања преку апликацијата Microsoft Teams.

Подетални упатства се дадени во прилог.
TeamsforEducation_QuickGuide MKD

Упатство за Microsoft Teams и e-mail