СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 13.11.2021 година (понеделник) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Согласноста на страните како основа на меѓународната трговска арбитража“од кандидатката Габриела Грозданова, студентка на втор циклус студии – меѓународно право и односи и право на ЕУ. Одбраната ќе се одржи со преку онлајн преку платформата ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје