СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 15.12.2021 година (среда) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Конфискацијата на имот и имотна корист и одземањето предмети во македонското и компаративното право“ од кандидатот Игор Миланов, студент на втор циклус студии – казнено право; . Одбраната ќе се одржи со преку онлајн преку платформата ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје