СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 15.11.2021 година (петок) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Финансирање и управување со младинските политики во Република Северна Македонија – кон популизам или од потреба?“ од кандидатката Анита Николовска, студентка на втор циклус студии – применета политика и политички систем; . Одбраната ќе се одржи со преку онлајн преку платформата Microsoft Teams

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје