СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 18.01.2022 година (вторник) во 10 часот, кандидатката Јана Петковска, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема:„ Конфискација на имот – предизвици и компаративни искуства“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

30/12/2021