СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.02.2022 година (среда) во 13 часот, кандидатката Катерина Недева, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Компјутерски криминал–сузбивање и споредбеноправни аспекти “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ .

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

03/02/2022