СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Тамара РистескаСтечајната постапка според македонското право, нејзините органи и правната положба на стечајните доверители04.03.2020 (ПЕТОК)12:00Стара сала за ННС