СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите од прв и втор цуклус на студии коишто имаат доставено пријава и уплатница за испит во службатата за студентски прашања за полагање во дополнителната сесија, којашто е поништена, уплатницата е кај одговорното лице за студиската програма и година во службатата за студентски прашања и ќе им биде вкалкулирана во наредните идни плаќања кон факултетот односно при заверка и упис на нареден семестар или на оние студенти коишто се во завршна година ќе им се засмета во надоместокот за издавањена уверение за завршени студии.

ОДЛУКА за поништување на дополнителна испитна сесија

06/06/2020С