СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.03.2022 година ( среда) во 14 часот, кандидатката Ангела Аврамоска, студентка на втор циклус студии – казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Казнена одговорност на правни лица – споредбеноправни аспекти и усогласеност со правото на Европската Унија“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ZOOM.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

02/03/2022