СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 10.03.2022 година ( четврток) во 14 и 40 часот, кандидатката Ива Аврамовска, студентка на втор циклус студии – казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Жалба на пресуда на второстепениот суд во случаите кога е изречена казна доживотен затвор“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ZOOM.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

02/03/2022