СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.03.2022 година ( среда) во 15 и 20 часот, кандидатот Трајче Арсов, студент на втор циклус студии – казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Превенција и сузбивање на современите форми на тероризам“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ZOOM.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

02/03/2022