СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 10.03.2022 година ( четврток) во 15 и 20 часот, кандидатката Анастасија Муратовска, студентка на втор циклус студии – казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема:„ Конфискација на имот и социјална реупотреба на конфискуваниот имот “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ZOOM.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

02/03/2022