СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.03.2022 година во 11 часот, кандидатката Дијана Ѓоргиева ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Правата на филмските продуценти во домашното и споредбеното право [The rights of film producers in domestic and comparative law]“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

04/03/2022