СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Ивана Анѓелкоска, број на досие 256м  Деловно право„Отварање на стечајна постапка и основните правни последици од отварањето на стечајната постапка“08.04.2022 (ПЕТОК)12:00Стара сала за ННС
Валериа Николовска, број на досие 248м   Деловно право„Поведување и правни последици од отварање на стечајна постапка“  08.04.2022 (ПЕТОК)13:00Стара сала за ННС
Наташа Блажовска-Крстевска, број на досие 292м    Деловно право„Правно уредување на банкарскиот договор за кредит и заштитата на потрошувачите“  08.04.2022 (ПЕТОК)14:00Стара сала за ННС
Јана Шахова, број на досие 250м       Деловно правоАкционерско друштво – Поим и системи на управување  08.04.2022 (ПЕТОК)15:00Стара сала за ННС
Дарко Аврамовски, број на досие 319м Деловно право„Незаконити банкарски трансакции“11.04.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)    12:00Стара сала за ННС
Марија Глигорова, број на досие 328м Деловно право„Банкарски договор за кредит“11.04.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)              13:00Стара сала за ННС
Марија Велкоска, број на досие 326м Деловно правоЕвропските искуства на општествената „Анализа на криптовалутите“11.04.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)     14:00Стара сала за ННС
Коста Бојаџиев, број на досие 240м Деловно право„Инвестициски фондови“  11.04.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)    15:00Стара сала за ННС

01/04/2022

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux