СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 24.04.2020 година (петок) во 14 часот, кандидатот Петар Трајковски ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Положбата на корпоративните одбори и начинот на остварување на корпоративна контрола“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft Teams“.

 

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје