СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.05.2022 година (вторник) во 14 и 30 часот кандидатката Симона Ангеловска, студентка на втор циклус студии – казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Компјутерски криминал низ судската практика на Основниот кривичен суд во периодот 2015-2020 година “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

10/05/2022