СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 20.05.2022 година (петок) со почеток во 12 часот, докторантката м-р Ана Крстиновска ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: „Влијанието на развојната помош како инструмент во надворешната политика на Народна Република Кина кон Западен Балкан“.  Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје,  (сала за ННС под деканат). 

Од Правниот факултет      

„Јустинијан Први“ во Скопје

10/05/2022