СООПШТЕНИЕ

Вториот влезен колоквиум по предметот трговско право ќе се одржи на 25.5.2022 година во 10 часот во амфитеатар 2.