СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.06.2022 година ( среда) во 13.40 часот, кандидатот Кристел Демири, студент на втор циклус студии – казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Еurojust и другите европски механизми за судска соработка во кривичната материја“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  ZOOM. 

                             Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

08/06/2022