СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.06.2022 година ( среда) во 14.20 часот, кандидатката Теодора Настоска, студентка на втор циклус студии – казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Виктимолошки аспекти на сексуалните кривични дела со посебен осврт на силувањето“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  ZOOM. 

                             Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

08/06/2022