СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 05.05.2020 годинa во 13.30 часот, кандидатот Амир Имери ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Организација, структура и надлежности на трудовиот инспекторат во македонскиот трудово-правен систем

Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft teams“.