СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.07.2022 година (Сабота) во 10 часот, кандидатката Христина Трајкоска, студентка на втор циклус студии – меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Меѓународното право и врските помеѓу тероризмот и меѓународните кривични дела“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

01/07/2022