СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 08.07.2022 година (петок) во 09 часот, Филип Ацевски, студент на втор циклус студии – меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Надлежност на меѓународниот Центар за решавање на инвестициони спорови (ICSID) “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ .

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

01/07/2022