СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.07.2022 година (четврток) во 10.50 часот, кандидатот Војдан Узунов, студент на втор циклус студии – казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Процесни овластувања во контекст на судење во разумен рок “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ZOOM.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

06/07/2022