СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.07.2022 година ( четврток) во 12.10 часот, кандидатката Тамара Чутревска, студентка на втор циклус студии – казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ДНК анализи – примена на системот на казнена правда и правна заштита од злоупотреба“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ZOOM.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

06/07/2022